VODESTO s.r.o.


voda, šť, stoka

Hydrotechnické stavby


 • Pastviny, rekonstrukce retenční nádrže
 • Obnova vodní plochy v obci Polom
 • VD Předměřice nad Labem, těžení říčního materiálu, ř.km 999,225 - 999,460
 • Borovice, obnova vodní plochy, p.p.č. 633
 • Choťánky, obnova vodní nádrže
 

Zdravotně technické stavby


 • Bědovice, realizace hydraulické clony pomocí ochranného čerpání za monitoringu vývoje kvality podzemních vod
 • Rozhledna na Šibeníku, zdroj vody a likvidace odpadních vod
 • Polom u Potštejna, výstavba úpravny vody a částečná rekonstrukce vodojemu
 • Říčky v Orlických horách, zdroj vody pro rekreační objekt SKI KLUBu
 • Rekonstrukce vodoměrné šachty v ulici Okružní u č.p. 337 – 338
 • RD Podbřeží, septik se zemním filtrem
 • Rekonstrukce vodovodu Na Tiché Orlici
 • Rekonstrukce vodovodu v ulici J.K.Tyla - 2x přivaděč DN 300
 • Obnova prameniště Mlýnské údolí v Mariánských Lázních
 

Různé


 • Manipulační a provozní řád vodního díla „ Retenční nádrž Leknínové jezírko“
 • Manipulační a provozní řád vodního díla „Protipovodňová ochrana obce Koválovice-Osíčany“
 • Povodňový plán pro stavbu „Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče“
 • Dobrá Voda u Orlického Podhůří, terénní úpravy, písník
 • Povodňový plán pro stavbu „I/16 Vestřev, oprava mostu ev.č. 16-065"
 • Povodňový a havarijní plán pro stavbu „Odkanalizování obce Bílé Podolí a Zaříčany"
 • Povodňový a havarijní plán „PRODLOUŽENÍ SBĚRAČE B DO RADVANIC"